(English version below)

Beste Pandemonium bezoeker ,

Door externe omstandigheden hebben we het evenement in Venray moeten cancellen. Zoals jullie weten is Pandemonium een kwalitatief hoogstaand evenement en die kwaliteit konden we op deze manier niet waarborgen. Venray verplaatsen wij dus naar volgend jaar.

MAAR NIET GETREURD! WAT BETEKENT DIT VOOR JOU? 

Om jullie niet teleur te stellen hebben wij besloten een Pre-Gathering in de H7 Warehouse in Amsterdam te organiseren op 11 april 2020. We hebben deze locatie gekozen omdat we met dit evenement een underground feeling wilden geven, waarmee ook nog eens hard kunnen knallen met het geluid. 

Omdat jij al met zoveel vertrouwen in ons entree kaart hebt gekocht, bieden wij jou het volgende aan:

Huidig entree ticket voor 11 april is geldig voor de Pre-Gathering, daarnaast ontvang je van ons een entree ticket voor de editie van 28 november 2020. Dit betekent dat je 2 feesten hebt voor de prijs van 1.

Feitelijk krijg je hiermee dus KORTING op je Pandemonium kaart van 28 november 2020, én een gratis extra feest op 11 april plus een Cyndium membercard.

Ook de eventuele V.I.P.-upgrade zal automatisch geldig zijn voor beide evenementen. Sterker nog je ontvangt naast je entree V.I.P. wristband, ook nog 1 gewoven promotie bandje per evenement. 

Wij hebben besloten op The Pre-Gathering alle stijlen die je van Pandemonium gewend bent in 1 Area ten gehore te brengen. Hiermee willen we het samenhorigheidsgevoel van vroeger creëren. Met andere woorden voor de OPENMINDED MUZIEKGANGER. 

Wat kun je  nog meer verwachten op 11 april in de H7 Warehouse in Amsterdam?      

 • Je wordt automatisch Cyndium Member en ontvangt een membercard waarmee je  toegang hebt tot exclusieve feesten voor membercard holders. Kortingen op merchandise,Special pre-sale (kaarten en merchandise) en meer! .
 • Een keiharde line-up (zie onder)
 • Eén zaal met alle stijlen
 • Een fantastische aankleding en show
 • Saamhorigheid
 • Nieuwe limited edition merchandise 
 • Line-up release Pandemonium 28 november 2020
 • Locatie release Pandemonium 28 november 2020 
 • Ticket wordt omgezet naar 28 november 2020 
 • Je hebt dus 2 keuzes:
 • Je krijgt 2 feesten voor de prijs van 1 feest.

Je kan je geld retour ontvangen: mail naar ticket@cyndium.com voor 28 februari met je gegevens (naam, e-mail en bank gegevens, en een kopie van je entree ticket)

         We hopen je 11 april 2020 te zien in Amsterdam!

Met vriendelijke groet,

Cyndium 

Line-up:

The Destroyer vs. Tripped // The Resonant Squad // SRB // Akira vs. Hellfish (Early Deathchant set) // The Sickest Squad // Lady Dana vs. Promo (Millenium hardcore set) // Hatred // The Whistlers //  Ruffneck vs. Ophidian //  Arjuna // The Viper vs. Tommyknocker //
Hosted by : Mc Ruffian

(English version)

Dear Pandemonium visitor,

Due to external circumstances we had to cancel the Venray event. As you know, Pandemonium is a high-quality event, and we could not guarantee that quality in this way. We are moving the Venray edition to next year.

BUT DON’T BE SAD! WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU?

In order not to disappoint you, we have decided to organize an exclusive Pre-Gathering at the H7 Warehouse in Amsterdam on 11th of April 2020. This location gives you the true underground feeling which we want to represent in this event. In this location we can go max out with the sound.

Because you have had so much trust in and already purchased  an entrance ticket, we offer you the following:

Your current entrance ticket for April 11th is valid for the Pre-Gathering edition, and in addition you will receive an entrance ticket for the edition on November 28th, 2020. This means that you have 2 parties for the price of 1.

In fact, this gives you a DISCOUNT on your Pandemonium entrance ticket of 28th November 2020, and a free extra party on the 11th of April plus a Cyndium member card.

The V.I.P. upgrade and V.I.P. tickets will also be automatically valid for both events. In fact, you will receive next to your V.I.P. entrance wristband, also 1 woven promotion wristband band per event (we hope you like the design).

At The Pre-Gathering we have decided to bring all hardcore styles you are used to from Pandemonium,  into 1 Area. That is how we want to create the sense of togetherness like it used to be in the past, in one area. In other words for the OPENMINDED MUSIC VISITOR.

What else can you expect on April 11 in the H7 Warehouse in Amsterdam?

 • You automatically become a Cyndium Member and receive a member card that gives you access to exclusive parties for member card holders. Discounts on merchandise and more! Special pre-sale (cards and merchandise).
 • A cool & Rough line-up (see below)
 • One Area with all Hardcore styles
 • Fantastic decoration and show
 • United feeling
 • A event an exclusive underground location
 • New limited edition merchandise
 • Line-up release Pandemonium November 28th, 2020
 • Location release Pandemonium November 28th, 2020
 • Ticket will be converted to November 28th, 2020 

So you have 2 choices:
1. You get 2 parties for the price of 1 party.
2. You can receive your money back. If So: mail to ticket@cyndium.com before the 28th of February with your details (name, e-mail and bank details, and a copy of your entrance ticket)

We hope to see you on 11th of April 2020 in Amsterdam!

Kind regards,

Cyndium

line- up:

The Destroyer vs. Tripped // The Resonant Squad // SRB // Akira vs. Hellfish (Early Deathchant set) // The Sickest Squad // Lady Dana vs. Promo (Millenium hardcore set) // Hatred // The Whistlers //  Ruffneck vs. Ophidian //  Arjuna // The Viper vs. Tommyknocker //
Hosted by : Mc Ruffian


Share in
Tagged in