ALGEMENE VOORWAARDEN (DUTCH VERSION – ENGLISH SEE BELOW)

TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkel van Salvini int.  (hierna te noemen Cyndium) en dekken alle verkoop-, leverings- en betalingshandelingen aan onze consumenten via de website www.cyndium.com. Door een bestelling te plaatsen, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, op voorwaarde dat de wijzigingen op onze website gepubliceerd worden. Op de website www.cyndium.com en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

OVEREENKOMST & VOORBEHOUD
Een overeenkomst komt tot stand nadat je van www.cyndium.com per e-mail een bevestiging van jouw bestelling hebt ontvangen. Het staat Cyndium vrij om online bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren. De artikelen blijven eigendom van Cyndium tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

Wij doen ons best om onze website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat een besteld product bij verzending helaas niet meer op voorraad blijkt te zijn. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons. Het betaalde bedrag wordt binnen 8 werkdagen teruggestort op jouw rekening.

PRIJZEN & LEVERING
De prijzen die op de site staan vermeld zijn inclusief het wettelijk verplichte BTW-tarief (21%) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten in Nederland zijn €7,25 voor bestellingen in Nederland. Kosten voor verzendingen naar landen buiten Nederland, zoals België, Duitsland, Frankrijk en Italië, rekenen we de standaard tarieven van POST NL.

Je kan ons niet houden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien er sprake is van een aanbieding staat dit uitdrukkelijk op de website vermeld. Een aanbieding geldt altijd zolang de voorraad strekt. Cyndium heeft het recht om de prijzen ten alle tijden aan te passen. Met een prijswijziging komen er geen veranderingen voor al geplaatste en betaalde orders. Deze zullen afgehandeld worden voor de afgesproken prijs.

Wij streven ernaar jouw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden na ontvangst van jouw betaling. Mocht het voorkomen dat wij van dit levertermijn afwijken, dan nemen wij binnen 24 uur contact op. De wettelijk vastgestelde termijn bedraagt maximaal 14 dagen na ontvangst van een betaling. Bezorging geschiedt door pakketservice Post NL. Let op: wanneer jouw bestelling naar een niet-EU land wordt verzonden, kunnen er bij ontvangst invoerrechten in rekening worden gebracht.

OVERMACHT
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht. Onder overmacht verstaan wij onvoorziene omstandigheden zoals o.a. brand, bedrijfsstoringen, overheidsbepalingen (bijv. importbeperkingen) en logistieke problemen, waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Eventuele betalingen worden in dat geval teruggeboekt. Indien deze situatie ons inziens van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot deze situatie zich niet meer voordoet en wij alsnog kunnen leveren. Wij zijn in geval van overmacht nooit verplicht om enige schadevergoeding te betalen.

BETALEN
De betaling kan worden gedaan op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen en betalen van een bestelling ontvang je direct bericht per e-mail met vermelding van het totaalbedrag van jouw bestelling inclusief verzendkosten en bestelnummer.

De betaling dient altijd volledig te worden voldaan met één van de volgende betalingsmogelijkheden:
• Direct en online door middel van creditcard. Jouw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat je direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.
• Direct via i-Deal in Nederland, als je bankiert via internet bij bijv. de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING of Postbank. Na het plaatsen van jouw bestelling, kies je voor de betaalmethode i-Deal. Je komt dan in een scherm waarbij je kan kiezen voor de bank waarbij je online bankiert. Je volgt dan de procedure die je gewend bent met betalingen via internetbankieren. Betalingen via iDeal worden dezelfde werkdag nog verwerkt. Het totaal te betalen bedrag dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling bij ons op de rekening te staan.
• Daarnaast is het ook mogelijk om te betalen via een PayPal account. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van het bankrekeningnummer van Cyndium.

RETOURNEREN
Wij doen er alles aan om u via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen 21 dagen retour worden gezonden. Deze zichttermijn van 21 dagen gaat in op het moment dat het artikel door jou op het bezorgadres is ontvangen. Alle op de Cyndium webshop gekochte artikelen kunnen terug gestuurd worden. Als je een artikel wilt ruilen voor een ander artikel of een andere maat, kun je het betreffende artikel retour sturen en vervolgens een nieuwe bestelling te plaatsen op de webshop. Retourneren Nederland is op eigen kosten. Wanneer de volledige bestelling retour komt worden tevens de verzendkosten vergoed minus verpakking afval verwerking kosten van €4,40.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 21 dagen zonder opgave van redenen de bestelling te retourneren (herroepen). Als je de bestelling annuleert, ontvang je alle betalingen terug die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (bij retournering van gehele bestelling). Wij betalen binnen een termijn van 8 werkdagen. Wij hebben daarbij wel het recht te wachten op een retourbewijs/dan wel aankomst in het magazijn.

Helaas kunnen wij geen producten accepteren die u al langer dan 21 dagen in je bezit hebt en/of wanneer je de producten niet hebt gekocht in de webshop www.cyndium.com. Retourzendingen zijn alleen mogelijk als dit binnen 21 dagen na ontvangst is aangemeld bij een postkantoor en bij ons in huis aankomen. Bewaar het verzendbewijs dat je hier ontvangt dan ook goed.

– De producten mogen geen sporen tonen dat ze gedragen zijn, vlekken hebben, stinken of beschadigd zijn.
– De product(en) moeten het originele aangehechte label hebben.
– De product(en) moeten in de originele verpakking zitten.

Mocht je een product ontvangen in een minder perfecte status, meld dit dan binnen maximaal 2 dagen bij onze klantenservice per mail naar: shop@cyndium.com. Defect klachten na deze 2 dagen worden niet in behandeling genomen. 

KLACHTEN
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, stuur dan binnen 21 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail naar shop@cyndium.com. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met jou oplossen.

Je dient de kleding met zorg te behandelen en te wassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk. Dit is altijd 30 graden, weinig zeep, binnenste buiten en lage toerental. De eerste keer dient het product koud, apart en lage toerental gewassen te worden. Indien je kiest of gekozen hebt voor een afwijkende methode, zal jouw klacht altijd ongegrond worden verklaard. Dit geldt ook indien de kleding gedragen is, jezelf getracht hebt om het gebrek te herstellen en/of de gebruiksinstructies niet goed hebt opgevolgd. Wij zijn nooit verplicht om enige vergoeding te betalen voor schade dan wel vervolgschade die ontstaat door het leveren van een defect artikel.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Cyndium gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Deze privacygevoelige informatie wordt niet doorgegeven aan derden, deze wordt enkel en alleen voor bestellingen die jezelf plaatst gebruikt. Indien je geen mailing van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de nieuwsbrief. Volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens bent u te allen tijde gerechtigd uw persoonlijke gegevens te laten wijzigingen of rectificeren. Ga naar ‘Privacy & cookie statement’ om onze uitgebreide privacy beleid te lezen.

VRAGEN EN OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, neem u dan contact op per e-mail shop@cyndium.com.

COLOFON 
Cyndium webshop:

Salvini Int. , Herengracht 403, 1017 BP Amsterdam

VAT number: 146511980.B.04
E-mail: shop@cyndium.com
Kamer van Koophandel nummer: 52568458

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Cyndium.

 

TERMS & CONDITIONS (ENGLISH VERSION)

APPLICABILITY

These general terms and conditions apply to the web shop of Salvini Int.  (called hereafter Cyndium) and cover all sales, deliveries and payments to our clients through the website www.cyndium.com. By placing an order you explicitly agree with these terms and conditions. We shall at all times retain the right to change or supplement these terms and conditions, provided that these changes are published on our website. The website www.cyndium.com and these general terms and conditions are subject to Dutch law. Any disputes will be settled in court and shall be subject to Dutch law.

AGREEMENT & CONDITIONS

When you have placed your order and received an order confirmation e-mail from www.cyndium.com you have legally entered into an agreement with Cyndium. Cyndium shall retain the right to refuse online orders without reason given. The products you have ordered shall remain the property of Cyndium until you have paid the full invoice amount.

We shall do everything in our power to keep the website up-to-date. However, it is possible that certain products are temporarily unavailable. In that case you will receive an email as soon as possible. The amount will be refunded within 14 days on your account.

PRICES & DELIVERY

 • The prices stated on the website are inclusive of VAT (21%) and exclusive of shipping costs. In The Netherlands orders will be ship of €7,25 . For the other countries it varies and will be the standard shipping prices of POST NL this is mostly between €13.- and €15,50.
 • Cyndium cannot be held liable for incorrectly stated prices, for example as a result of entry or printing errors. No rights can be derived from incorrect price information.
 • Special offers are clearly indicated on the website. Offers remain valid as long as stock lasts. Cyndium is authorized to adjust the prices at any time. With a change of prices no changes will be made in price for already made and/or paid orders. These orders will be completed for the prices that were agreed upon at time of purchase.
 • Cyndium aims to send your order within 3 working days after receipt of your payment. The legal delivery term is within 14 days after receipt of payment. In case our delivery time is delayed, we will email you as soon as possible, but within 24 hours.
 • All orders will be send via Post NL.
 • Note: when you send your order to a non-EU country, import duties may be charged at delivery.

FORCE MAJEURE

Cyndium cannot be held liable for force majeure circumstances. Force majeure circumstances are unpredicted circumstances, for instance fire, malfunctions, government provisions (for example import limitations) and logistical problems, which prevent us from meeting our obligations. In such circumstances any payments that have already been made shall be paid back as soon as possible. If we feel that the force majeure situation is only temporary we are allowed to postpone realization of the agreement until the force majeure situation no longer exists and we are able to carry out the delivery. In force majeure circumstances we cannot be held liable or held to pay any damages.

PAYMENT

Payment can be carried out through the methods indicated in the ordering process. After you have placed and paid your order you will receive an e-mail stating your order number and the total sum of your order including shipping costs.

Payment must always be fulfilled in one of the following ways:

iDEAL: For Dutch users it is possible to pay with online banking.

Credit Card: On our webshop you can also pay with MasterCard and VISA. The payment is always made via a secure SSL server, which sends your data encrypted.

PayPal: It is also possible to pay with your PayPal account.

Your financial details are always treated as confidential. Cyndium does not have access to your credit card data; this information is only available to Mollie, our payment provider.

The date of payment is the credit entry date of the bank account number of Cyndium.

RETURNS

On our website we try to provide you with as much information about our products as possible. However, if a product does not live up to your expectations you can always return it to us within 21 days after receipt. Please state the reason why you wish to return the product to us. The term of approval shall take effect on the day your ordered product is delivered to the delivery address you stated in your order. All items bought in the Cyndium webshop can be returned. If you want to exchange an item for another item or a different size, you have to send the item back and you will have to place a new order in the webshop. The costs for returning are for your own expense.

Please read the following information carefully:

Unfortunately we can not accept products that you have in your possession for more than 21 days and/or that you have not bought in our webshop www.cyndium.com. Returning items is only possible when you delivered the package to a postal service within 21 days of receipt. If you wish to exchange an item, you need to follow the same procedure as returning. Place the exchanging item as a return, send it back and order a new item in our webshop.

We only accept returned products that comply with the following:

 • The return form should be complete; half completed forms will not be accepted and you will be notified by email in this case.
 • The product should not show marks of being worn, such as stains, smell and wear use damage.
 • The items(s) should be intact with the original labels attached.
 • The items(s) should be in the original packaging.
 • Should you receive an item in a less than perfect state, please report it to our Customer Service as soon as possible. Please contact our Customer Service by e-mail via shop@cyndium.com.

Returned products that have not been returned within the stated period of time shall not be accepted. The sum of the returned products shall, including shipping costs (if complete order is returned)and/or settlement of any loss in value be paid back to you as soon as possible, but we strive within 14 days.

COMPLAINTS

We do everything in our power to deliver a perfect product to you. If you nonetheless find any faults or errors in your delivery, please send an e-mail to shop@cyndium.com. We shall contact you as soon as possible and try to solve the problem. Please treat your clothing with care and always follow the washing instructions inside. If you decide or have decided upon a different washing method, your complaint shall always be considered invalid. This also applies to worn clothing, make-shift repairs or failure to follow the user instructions. We can never be held to pay any compensation or settle any consequential loss as a result of the delivery of a defective product.

PERSONAL DATA ACT

Cyndium treats all personal data as confidential. Privacy-sensitive information is never passed on to third parties and shall only be used for orders that you place on our website. If you do not wish to receive any mailings from us, unsubscribe on the bottom of the e-mail. The Personal Data Protection Act states that you can at all times change or rectify your personal data. For more information concerning privacy we refer to our ‘Privacy & cookie statement’ section.

QUESTIONS & REMARKS

If you have any questions after reading these general terms and conditions, please contact us by e-mail at shop@cyndium.com.

COLOPHON
Cyndium Webshop

Salvini Int. , Herengracht 403, 1017 BP Amsterdam

VAT number: 146511980.B.04
E-mail: shop@cyndium.com
Chamber of Commerce registration number: 52568458

All rights reserved. This website and/or any of its features may not be copied or used without the explicit written approval of Cyndium.