Pandemonium – 15 year anniversary (November 30th, 2019)

Met Pandemonium The End – Beginning nog vers in het geheugen zijn de voorbereidingen voor de nieuwe editie al maanden in volle gang. Er moest namelijk een nieuwe locatie gevonden worden voor Pandemonium. Geen makkelijke opgave, want wat kan nou de Sporthallen Zuid evenaren?

Het 15 jarig bestaan van Pandemonium hóórt gewoon in de Sporthallen Zuid en aan onze overstroomde mailbox te zien en social media reacties, kunnen we stellen dat onze fans het daar 100% mee eens zijn. Die overtuigingskracht hebben we meegenomen in de gesprekken die wij de afgelopen zeven maanden met de Gemeente en de Stadsdeelvoorzitter hebben gevoerd, en met succes!

Dus, met dank aan alle Pandemonium fans, maar met name aan de Gemeente Amsterdam en de Stadsdeelvoorzitter, opent de Sporthallen Zuid op 30 november 2019 nog éénmaal en dus voor de laatste keer haar deuren voor Pandemonium – 15 Year Anniversary!

Pandemonium bestaat 15 jaar en daarom wordt er deze editie natuurlijk extra groot uitgepakt. Naast dat zullen wij zorgen voor een dikke line-up zoals je van ons gewend bent met snoeiharde (live) sets, en kunnen wij ook alvast verklappen dat de uptempo hardcore area dit jaar groter zal zijn.

Omdat dit een jubileumeditie is, die écht de laatste keer in de Sporthallen Zuid zal plaatsvinden, zullen de kaarten dit jaar extra hard gaan. Daarom hebben we voor de Pandemonium members een speciale pre-sale. Heb je voorgaande jaren Pandemonium bezocht en een digital entree kaartje gekocht of sta je ingeschreven voor de newsletter van Cyndium dan ben je dus Pandemonium member. Is dat het geval check dan je mailbox op maandag 16 mei want we sturen je een unieke code waarmee je op woensdag 22 mei om 20:00 je entree tickets al kan kopen. Deze code is geldig tot 25 mei 23:00, er kunnen maximaal 4 entree kaarten p.p. met deze code gekocht worden. Er zal een klein percentage kaarten apart worden gehouden voor de reguliere verkoop welke op 1 juni zal beginnen.

Omdat het nu het 15 jarig bestaan is wilden we de bezoekers iets speciaal geven en daarom verloten wij 2 hele vette hoodies van zowel Cyndium als Pandemonium. Voor degenen die op 22 mei een entree kopen zullen er 100 hoodies worden verloot en diegenen die op 1 juni een entree kaart kopen zullen er 50 hoodies worden verloot. Deze hoodie wordt de week erna verstuurd. De hoodie’s kunnen bekeken worden op de Cyndium website vanaf 23 april.
Let op! De hoodies worden alleen verloot bij het invullen van je volledige gegevens bij het kopen van een entree kaart. Let wel 1 hoodie per aanschaf.

Zoals jullie weten is Pandemonium altijd uitverkocht. De laatste editie was ook ver van tevoren uitverkocht, dus we raden jullie aan er snel bij te zijn.

Be a part of the Cult , be a part of the Movement!
See you all at Pandemonium – 15 Year Anniversary on 30th November!

Pandemonium – 15 year anniversary (November 30th, 2019)

With Pandemonium The End – Beginning still fresh in our minds, we are quite busy with the preparation for the new edition. There had to be a new venue found for Pandemonium. That was not an easy job, because what can match the Sporthallen Zuid?

The 15th anniversary of Pandemonium belongs in the Sporthallen Zuid. We know that our fans are thinking the same because the last few months our mailbox and social media is flooded with the question whether Pandemonium can take place in the Sporthallen Zuid for one last time. That persuasiveness we have taken with us in the meetings with the municipal and district mayor the last seven months, with great succes!

So thanks to all the Pandemonium fans, but in particular the municipal and district mayor, Sporthallen Zuid will open the doors for one last time for Pandemonium – 15 Year anniversary at 30th November 2019.

Pandemonium exist 15 year and because of that this edition will be extra great. Obviously we will make sure that the line-up is what you are expecting from us with very loud livesets. Next to that we can already tell you that the uptempo hardcore area will be larger this year.

Because this is an anniversary edition, that certainly for the last time will take place at the Sporthallen Zuid, the tickets will make a run this year. That’s why we start a special pre sale for Pandemonium members. Have you visited Pandemonium in the previous years and have you bought a digital ticket, or are you registered for the Cyndium newsletter, then you are a Pandemonium member already. When that’s the case you have to check your mailbox at 16th May because we will send you an unique code for the special pre sale at Wednesday 22th May 8pm. This code is valid untill 25th May 11pm and you can buy 4 tickets per person with it. Just a small percentage will be held separately for the regular sale, which will start at 1th June.

Because of the 15 year anniversary we want to give our visitors something special. That’s why we raffle two very nice hoodies of Cyndium and Pandemonium. For those who buy a ticket at 22th May there will be raffled 100 hoodies and for those who buy a ticket at 1th June there will be raffled 50 hoodies. This hoodie will be send the week after the ticket sale. The hoodies will be raffled only when you fill in the complete form when you buy the ticket. You can get one hoodie per order.

As you know, Pandemonium always sold out. The last edition was sold out far in advance, so we recommend to but your ticket quickly.

Be a part of the Cult , be a part of the Movement!
See you all at Pandemonium – 15 Year Anniversary on 30th November!

Pandemonium – 15 jähriges Jubiläum (30. November 2019)

Mit Pandemonium The End – Beginning noch frisch in der Erinnerung, laufen die Vorbereitungen für die neue Edition seit Monaten auf Hochtouren. Für Pandemonium musste eine neue Lokation gefunden werden.
Keine leichte Aufgabe, denn was kann die Sporthallen noch überstimmen?

Das 15-jährige Bestehen von Pandemonium gehört einfach in den Sporthallen Zuid und beim sehen von unseren überfluteten Mailbox und Social Media, können wir stellen, das unsere Fans zu 100% damit einverstanden sind.

Wir haben diese Überzeugungskraft mitgenommen in die Gesprächen, denen wir in den letzten sieben Monaten mit der Stadtverwaltung und der Bezirksvorsteher  gefürt haben, und met Erfolg!

Mit dank an aller Pandemonium Fans, aber insbesondere die Gemeinde Amsterdam und der Bezirksvorsteher, öffnet die Sporthallen Zuid aug den 30. November 2019 noch ein letztes Mal die Türen für Pandemonium – 15 year Anniversary.

Pandemonium gibt es bereits seit 15 Jahren. Deshalb wird diese Edition natürlich besonderes groß sein. Zusätzlich sorgen wir für eine dicke line-up mit harte (live-) sets wie euch von uns gewöhnt sind. Auch können wir feststellen, das der Uptempo Hardcore Area dieses Jahr größer ist.

Da dieses eine Jubiläumsedition ist, welcher zum letzten Mal in die Sporthallen Zuid stattfinden wird, werden die Tickets dieses Jahr besonderes schell gehen. Deshalb haben wir einen besonderen Vorverkauf für die Pandemonium members. Hast du in den letzten Jahren Pandemonium besucht, ein digitales Ticket gekauft oder bist du registriert für den Cyndium Newsletter, dan bist du ein Pandemonium Member.

Wenn dies der Fall ist, check dein Mailbox am Montag, 16. Mai für einen eindeutigen Code mit denen du deine Tickets am Mittwoch, 22. Mai 20:00 Uhr kaufen kannst. Dieser Code ist bis zus 25. Mai, 23:00 Uhr gültig und man kann maximal 4 Tickets pro Person kaufen. Ein kleiner Prozentsatz der Tickets wird für den regulären Verkauf ab 1. Juni behalten.

Da es das 15-jährige Jubiläum ist, wollten wir den Besuchern etwas Besonderes geben und deswegen verlosen wir 2 mal ein Cyndium hoodie und 2 mal ein Pandemonium Hoodie. Für diejenigen, die am 22. Mai ein Ticket kaufen, werden 100 Hoodies verlost und diejenigen die am 1. Juni ein Ticket kaufen, werden 50 Hoodies verlost.
Dieser Hoodie wird in der folgenden Woche verschickt und können vorher angesehen werden aug der Cyndium Website. Bitte Beachte! Die Hoodies werden nur verlost, wenn du beim kaufen deines Tickets deine vollständige Daten enigeben. 1 Hoodie pro Einkauf.

Wie euch weist, ist Pandemonium immer ausverkauft. Die letzte Edition war aug frühzeitig ausverkauft, dader raten wir euch an schnell dabei zu sein.

Share in
Tagged in