(English version below)

Ticket Sale Pandemonium 28 november 2020

Einde jaar zijn wij er klaar voor om weer echt te hakken op de beukende beats van de beste artiesten in de hardcore scene. Op 28 november 2020 keert Pandemonium terug naar de legendarische Sporthallen Zuid. 

Uiteraard houden wij alles omtrent het Coronavirus nauw in de gaten en zijn hier ook over in contact met de gemeente., maar aangezien het pas over 7 maanden zover is, gaan wij er vanuit dat dit evenement gewoon mag plaats vinden.  Wij verwachten wel dat we wat maatregelen moeten treffen voor de veiligheid. Een van deze maatregelen is dat het bezoekersaantal iets verminderd zal worden waardoor er dus minder tickets beschikbaar zijn voor deze editie. Wees er dus op tijd bij met het kopen van je entree ticket!

De Kaartverkoop start morgen (zaterdag 25 april) om 12:00H (CET):

De eerste 500 ticket koper kunnen kiezen tussen 2 leuke cadeautjes namelijk:

 •  200 V.I.P. Free Upgrades tickets (max 200 beschikbaar) Let op! Kies wel het juiste ticket in de ticket shop.
 • Regulair ticket met welkomstdrankjes bij binnenkomst (max 300 beschikbaar).Deze mensen zullen later een mail krijgen of zij hiervoor in aanmerking komen, het heeft dus geen zin om ons hierover te schrijven.

Cyndium Membercard Holder: Afgelopen week heb je van ons een e-mail ontvangen met het bericht om je persoonlijke gegevens in te vullen. In deze e-mail hebben we je een barcode gegeven. Gebruik die code om je ticket te kopen in de Cyndium-ticketshop. CHECK AUB OOK JE SPAM BOX! Mocht je de gegevens nog niet hebben ingevuld. Doe dit aub dan direct. Bij het kopen van je kaart kies aub de Cyndium membercard ticket in de ticket shop.

Mocht het evenement i.v.m. het Coronavirus niet plaats vinden op 28 november 2020, zullen alle ticketkopers de volgende keuze krijgen:

 • Ticket behouden voor Pandemonium 2021
 • Ticket wordt omgezet naar een voucher waarmee men voor een ander Cyndium event 2021 tickets of merchandise kan kopen.
 • Refund: Indien men kiest voor deze optie, zal het geld pas na het evenement in 2021 gerefund worden. 
 • Bezoekers die een ticket via Ticketswap of een vergelijkbare partij hebben gekocht, behouden hun ticket voor Pandemonium 2021. Deze bezoekers komen niet in aanmerking voor een refund of een voucher. Alleen tickets die rechtstreeks bij de officiële Cyndium website zijn gekocht zullen door ons verwerkt worden omdat wij niet de geldigheid kunnen garanderen van bij Ticketswap gekochte tickets.

Wij adviseren bij het kopen van jouw Pandemonium ticket, je volledige gegevens in te vullen en akkoord te geven voor de mailing. Hiermee maak je o.a. in de toekomst kans op winacties en blijf je op de hoogte van alle communicatie. 
Link inschrijving: http://cyndium.com/newsletter-subscription/

FOR NOW, STAY SAFE, STAY HEALTY, STAY HOME, THEN LATER WE PARTY  EXTRA HARD !!

(English version)


Pandemonium November 28th, 2020 Sporthallen Zuid

At the end of this year we are more than ready to dance again to the best Hardcore artist in the world.
On the November 28th, 2020 Pandemonium will return to the legendary Sporthallen Zuid.
Of course we’ll keep a close eye on everything about the Coronavirus and we are also in contact with the city of Amsterdam about this matter. But as the event is still 7 months away, we assume the event can take place.
If events are allowed to take place again after 1 September, a number of measures will have to be taken. One of these measures is that the number of visitors will be slightly reduced, so that fewer tickets are available for this edition. So be on time to buy your entrance ticket!

 Ticket sales start tomorrow (Saturday, April 25) at 12:00 PM (CET):

The first 500 ticket buyers can choose between 2 nice gifts:

 • 200 V.I.P. Free Upgrades tickets (max 200 available) Note! Choose the right ticket in the ticket shop.
 • Regular ticket with welcome drinks upon entry (max 300 available). These people will receive an email later whether they qualify for this, so it makes no sense to write to us about this.

Cyndium Membercard Holder: Last week you have received a e-mail from us with the message to fill in your personal details. In this e-mail we gave you a barcode. Please use that code to buy your ticket in the Cyndium ticket shop. PLEASE CHECK YOUR SPAM BOX IF YOU DON’T HAVE THE MAIL IN JYOUR MAIL BOX! If you haven’t entered you details yet. Please do this immediately. When buying your entrance ticket, please choose the Cyndium membercard ticket in the ticket shop.

If the event can’t take place due to the Corona virus on November 28, 2020, all ticket buyers will be given the following choice:List

 •  Keep ticket for Pandemonium 2021
 • Ticket is converted into a voucher with which one can buy tickets or merchandise for another Cyndium event 2021.
 •  A refund. Important: If you choose this option, the money will only be refunded after the event in 2021.
 • Visitors who have bought a ticket via Ticketswap or a comparable party will keep their ticket for Pandemonium 2021. These visitors are not eligible for a refund or a voucher. Only tickets purchased directly from the official Cyndium website will be processed by us as we cannot guarantee the validity of tickets purchased on Ticketswap.

We advise when buying your Pandemonium ticket, fill in your full details and agree to the mailing. This gives you a chance to win giveaways in the future and stay up to date about all are important news.
Registration link: http://cyndium.com/newsletter-subscription/

FOR NOW, STAY SAFE, STAY HEALTY, STAY HOME, THEN LATER WE PARTY  EXTRA HARD !!


Share in
Tagged in